ברוכים הבאים לשבוע גלישה בטוחה ברשת .
תוכנית פעילות שבוע גלישה בטוחה ברשת:
1.מחנכות :
   אוגדן פעילויות לבתי ספר יסודיים  - פעילות לבחירה לכיתה .
   באוגדן תשעה שיעורים . בשבוע זה עליכם לבחור שני שיעורים !
   מלאו את השאלון בתחילת השבוע .
2.פעילות בחדר המחשבים :
   מצגת כללית גלישה בטוחה 2012 ..  .
   כיתות ג-ו במסגרת שיעורי המחשבים .
3.העשרה והרחבה נוספת :
   פעילות כללית ליום זה באתר גלים
 -----------------------------------------------------------

מבוגרים

הרגלי גלישה ברשת של ילדים

מאגר חומרים כללי :
אתר מק"מ , אשנ"ב , איגוד האינטרנט הישראלי , חומרי לימוד משרד החינוך